Omvärldsanalys cirkulär byggnation

Lunds kommun har arbetat med byggsektorns klimatpåverkan, med fokus på återbruk. Omvärldsanalysen kring cirkulär byggnation nedan sammanställdes under 2020.

Förlängd användningstid för bärbara datorer i Kristianstad

Kristianstads kommun har gjort en översyn av olika IT-produkters användningstid och möjligheten till förlängning i syfte att minska klimatpåverkan. Bärbara PCs identifierades som en lämplig produktgrupp att arbeta vidare med. Rapporten nedan visa de beräkningar och avvägningar som gjordes för att komma fram till beslutet att förlänga användningstiden för bärbara datorer.

Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022

En excel-mall för kartläggning av fossila bränslen och klimatutsläpp. Använd för kommunutmaningen – 2022 och slutredovisning av projekt. Innehåller inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon. Innehåller schabloner på klimatutsläpp och fossilt innehåll. Det finns ett tillhörande PM som förklarar källorna till schabloner och arbetsmetod. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Fördjupande statistik PM för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – 2022

Detta statistik-PM vänder sig till dig som vill få djupare förståelse för de uppgifter som ligger till grund för resultaten i rapporten ” Att bli fossilbränslefri” som publicerades 2022-05-24. Innehåller metodik använd för inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon samt de källor som använts. Utöver statistik-PM finns en Excel-mall för inventering. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Workshop för minskat byggavfall – Lunds kommun

I Lunds kommun ordnades en workshop för byggprojektledare i det kommunala fastighetsbolaget tillsammans med representanter för kommunens vanligaste byggentreprenörer. Fokuset för workshopen var hur man tillsammans kan arbeta för att minska byggavfallet. Workshopen använde en metod där man identifierar ett problem och sedan ställer sig frågan varför om och om igen tills man förstår problemets […]