Film om riktlinjer för resor och möten i tjänsten – Kristianstad kommun 

För att öka kännedomen om kommunens riktlinjer för resor och möten i tjänsten har Kristianstad kommun tagit fram en informationsfilm: Tur och retur i Kristianstads kommun – YouTube  Filmen har publicerats på intranätet, dels som en nyhet samt i på två olika informationssidor för bokning av transporter. Den är också en del av det digitala introduktionsprogrammet […]

Spel om mötes- och resepolicyn – Malmö stad

Malmö stad har tagit fram en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer. I samband med det togs ett digitalt spel fram för att underlätta förståelsen för hur olika vägval kan göras.

Kartläggning av gymnasiernas elevflygresor – Lunds kommun

Lunds kommun vill på sikt skapa goda förutsättningar för gymnasieskolorna att minska sin klimatpåverkan från resor. Som en del i den processen har man börjat med en kartläggning av: Vem som reser, vart, hur och varför. Lärares och elevers inställning till resor. Hur bokning sker idag och hur man skulle vilja att det var. Eventuella […]

Rapportering av uppdrag utifrån resepolicyn – Malmö stad

I samband med en uppföljning av Malmö stads föra resepolicy togs ett antal förslag fram för fortsatt arbete framåt. Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 i enlighet med förslagen och delade ut uppdrag till verksamheten att genomföra dem. Uppdragen inkluderar exempelvis resefria möten, minskat användande av privatbil i tjänsten, kollektivtrafik som förmån och översyn av kontoplan […]

FAQ till mötes- och resepolicyn – Malmö stad

Malmö stad har tagit fram en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer. I samband med det lades FAQ ut på Intranätet på sidan för Resor i tjänst. Den skickades också ut till chefer innan lanseringen på Intranätet.