PM: Fossilbränslefri uppvärmning i Helsingborg stad

För att sprida informationen om hur Helsingborg stad gått till väga för att fasa ut naturgasen har vi, tillsammans med projektledningen, bland annat tagit fram ett presentationsmaterial som beskriver processen.

Skolskjutsupphandling i Höörs kommun

Upphandlingen avser all skolskjutstrafik och transporter till övriga skolaktiviteter med buss för elever inom Höörs kommunala grundskolor och i förekommande fall fristående grundskolor enligt Skollagen.

PM inför träffar med fastighetsägare

I arbetspaketet ”Samverkan med fastighetsägare” ska vi framförallt titta på energianvändningen i lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare. Deltagande kommuner ska med hjälp av dialog skapa en överenskommelse om minskad klimatpåverkan i tre stycken lokaler som hyrs (eller hyrs ut) med fokus på byggnadens energianvändning. Detta PM är ett stöd till kommunerna vid dialogen […]