Inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner

Det här är en inventering och sammanställning av kommunernas användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning. Resultaten ger kommunerna en baslinje att utgå från och jämföra med när de ska minska sin användning av fossil energi till ett minimum.