Belöningssystem för minskat matsvinn

Arbetsmetod i Eslöv och Höör: Av all mat som produceras hamnar en tredjedel i soporna. Eslöv och Höör har arbetat i flera år för att minska matsvinnet inom förskolan och skolan. De senaste åren har tallrikssvinnet stått i fokus och ett konsekvens- och belöningssystem har tagits fram.

Viktiga steg i processen

  • Konsekvens- och belöningssystemet testades först i ett pilotprojekt där 10 skol- och förskolekök medverkade. Belöningssystemet är uppbyggt som ett ’stjärnsystem’ som visualiserar hur mycket mat som slängs per dag. Slängs lite mat belönas eleverna med en stjärna, som motiverar eleverna att själva ansvara för sitt eget svinn.

  • Under testperioden utfördes dagliga mätningar av svinnet och resultatet följdes upp en gång i månaden.

  • Innan Stjärnsystemet infördes i samtliga skolkök utfördes baselinemätningar under en vecka på alla enheter. Därefter satte köken upp individuella målsättningar.

  • Nu pågår arbete med att utveckla ett nytt koncept för förskolan baserad på kunskap och verktyg som redan används i verksamheten. Fokus ligger på hur man pratar om maten och bedömer den. Läroplanen för förskolan har varit en utgångspunkt och det är pedagoger i förskolan som har utvecklat verktygen.

Balansgång mellan matlust och matsvinn

Arbetet i skolan måste anpassas efter de olika stadierna. Det krävs en balansgång. Vår strävan efter att minska svinnet får aldrig leda till att barnen på förskolan inte vågar smaka ny mat för att de känner press att inte slänga mat de inte tycker om. Konsekvens- och belöningssystemet har därför inte använts i förskolan. I grundskolan fungerar det däremot riktigt bra. Eleverna peppar varandra och tycker det är roligt och spännande.

Anpassa kommunikationen

Kommunicera mycket men i olika kanaler och med olika budskap beroende på åldersgrupp. I förskolan har pedagogernas inställning och kunskap stor betydelse och vi har arbetat via dem.

På högstadiet har vi arbetat via exempelvis elevråd och undervisningen i hemkunskap istället. Det har även varit tävlingar mellan högstadieskolor. På låg- och mellanstadiet fungerar det bäst att arbeta direkt ute i matsalarna med konsekvens- och belöningssystemet.

Engagerade pedagoger en framgångsfaktor

Pedagogernas inställning har mycket stor betydelse för arbetet i förskolorna. Vi har arbetat mycket med samtal och dialog med förskolepersonalen kring maten. Vi har bland annat ordnat träffar för måltidsombuden på förskolorna där vi bjudit in olika talare och diskuterat frågor som till exempel hur man kan undvika att skambelägga när någon slänger mat och hur man kan förhålla sig till sina egna referensramar när det gäller mat.

"Vi har alla egna, starka referensramar när det gäller mat. Det är så lätt att trilla dit och inte se att man agerar utifrån sitt eget tyckande. Det spelar ingen roll hur öppna vi är. Men med dialog och ökad kunskap kommer man långt. Det gäller både i samtal med barnen och med personalen i förskolan och skolan."

Marita Johansson, kvalitetscontroller och måltidsutvecklare

Tre snabba

  1. Favoritmat slängs mest då många tar mer än de orkar äta upp.

  2. Arbeta med miljön i matsalarna och se till att barnen har tid att äta i lugn och ro, stress leder ofta till mer svinn. Barnen tar extra mycket då de tror att de inte hinner ta två gånger.

  3. Arbete med matsvinn i skolan behöver följas upp och utvecklas kontinuerligt, utför mätningar regelbundet så du kan följa upp och se vilka åtgärder som ger resultat.