Resultat

Här visas de resultat som uppnåtts på vår resa mot fossilbränslefrihet, där både stora och små insatser har bidragit. Minskade växthusgasutsläpp, bättre koll, hälsosammare medarbetare och minskade kostnader är några av de resultat vi ser. Många av resultaten finns samlade i de resultatrapporter som har publicerats sedan 2016.  

Filtrera resultaten utifrån typ och årtal.