Webbinarier - Så har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria

Här finns inspelningar och material från tre webbinarier med erfarenheter om arbetet att ställa om till fossilfria tjänsteresor, klimatsmart konsumtion och en fossilfri fordonsflotta.

I sammanlagt sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och därmed minskat sina växthusgasutsläpp med 73 procent och nått 98 procent fossilfrihet.

Under tre frukostwebbinarier delar Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla med sig av sina bästa metoder och verktyg för att göra omställningen. Här får du konkreta tips och möjligheten att ta del av värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika. Seminarierna rustar dig ytterligare för att lyckas med klimatarbetet i er kommun. 

Vikcyklar och webbmöten - hur får vi bort de sista fossila tjänsteresorna?

Ett webbinarium om olika sätt att minska växthusgasutsläppen från tjänsteresorna, genom exempelvis mobilitetspooler, smart hantering av tjänstecyklar och goda förutsättningar för webbmöten.

Innehåll och starttid:

 • Resepolicyn i Kristianstad. Magnus Lund, klimatstrateg Kristianstads kommun. Startar vid 26:18
 • Tjänstecyklar och cykelpendling i en större kommun. Emma Kangas, projektledare Helsingborgs stad. Startar vid 34:27
 • Tjänstecyklar i en mindre kommun. Ingela Nilsson, transportstrateg Höörs kommun. Startar vid 44:2
 • Paneldiskussion: Tjänstecyklar som en mobilitetslösning. Startar vid 56:30

Från plastbanting i skolkök till återbruk av byggmaterial – hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion?

Ett webbinarium som även lyfter erfarenheter av miljöspendanalyser, förlängd livstid för IT-produkter, minskat antal leveranser och arbete med matsvinn och försäljning av överbliven mat, bland annat.

Innehåll och starttid:

 • Miljöspendanalyser. Camilla Alfredsson, inköpschef Helsingborgs stad. Startar vid 06:42
 • Förlängd livslängd för IT-produkter.Martin Ranstorp, digitaliserings och IT-chef Kristianstads kommun. Startar vid:22:23
 • Kommun på plastbantning. Sofia Mattsson, miljö- och barnrättstrateg Helsingborgs stad Sofia Mattsson. Startar vid 32:22
 • Hur gör man för att sälja överbliven mat? Ingela Dejenfelt, måltidschef Tomelilla kommun. Startar vid 45:14
 • Minskat matsvinn i Eslöv och Höör. Charlotte Holm Brodersen, måltidsutvecklare Höörs och Eslövs kommun. Startar vid 51:40
 • Återbruk av byggmaterial. Elin Dalaryd, miljöstrateg Lunds kommun. Startar vid 59:47
 • Paneldiskussion: Hur gör vi för att engagera andra? Startar vid 01:06:44 

Fossilfria transporter och entreprenader bortom HVO - Hur skapas en fossilfri fordonsflotta?

Hur upphandlas fossilfria entreprenader?  Vilket är framtidens drivmedel? Ett webbinarium om kommuners möjligheter att fasa ut fossila bränslen i en tid av stigande priser på drivmedel.

Innehåll och starttid:

 • Hur kan kommuner jobba med egna bränsletankar: Tomelilla och Höör resa genom biogas och HVO. Rasmus Simonsen driftchef Tomelilla kommun. Startar vid 06:13
 • Upphandling av tjänster med transporter – Hur gör Malmö? Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på Upphandlingsenheten, Malmö Stad. Startar vid 17:22 
 • Paneldiskussion: Vad är framtidens drivmedel? Startar vid 26:52
  Deltagande: Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten, Malmö stad; Rasmus Simonsen, driftschef på Tomelilla kommun; Sebastian Arneland, samordnande specialist Miljö, Trafikverket; Anna Aguayo Kjellman hållbarhetsstrateg på inköpsenheten, Helsingborgs stad; Elin Dalaryd strateg på serviceförvaltningen, Lunds kommun.
 • Avslutningsföredrag, Framtidens drivmedel – möjligheter och hinder, Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, Lunds Universitet. Startar vid 01:01:21