Fossilbränslefria kommuner

Ett metodstöd för att göra din kommun fossilbränslefri

Den här webbplatsen innehåller ett metodstöd med tips på arbetsmetoder och verktyg för att fasa ut fossila bränslen och minska klimatutsläppen. Du kan också se resultat från arbetet i andra kommuner.

Metodstödet du hittar här är ett resultat av att Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla under flera års tid har arbetat för att fasa ut fossila bränslen. Genom att se över fordonsflottan, tjänsteresorna, elavtal, uppvärmning och konsumtion har kommunerna tillsammans nått fantastiska resultat.

98 procent fossilbränslefritt - Resultat från sju års arbete i skånska kommuner

Sju skånska kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, har på sju år uppnått 98 procent fossilbränslefritt och sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent.

Samtidigt har de ökat andelen förnybar energi i uppvärmningen från 76 till 99 procent. Nu kommer projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 med en resultatrapport som visar vägen till fossilfrihet.

Webbinarier för dig som vill bli fossilbränslefri

Här finns tre inspelade webbinarier där Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla delar med sig av sina bästa metoder och verktyg för att göra en fossilbränslefri omställning. 

Här får du konkreta tips och möjligheten att ta del av värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika. Kunskap som rustar dig ytterligare för att lyckas med klimatarbetet i din kommun.