Från fuldiesel till HVO

Arbetsmetod i Tomelilla: Det krävs stora investeringar om man ska byta ut en hel maskinpark till fossilfria alternativ, dessutom förändras marknaden snabbt. Tomelilla valde istället en annan väg för att i en övergångsperiod kunna välja mer fossilfritt. Numera tankas de tunga dieselmaskinerna med drivmedlet HVO från en egen tank.

Arbetet steg för steg:

  1. Först kontrollerade vi om HVO som drivmedel levde upp till våra miljö- och hållbarhetskrav. När vi fick det bekräftat gick vi vidare för att undersöka om det var möjligt för våra maskiner att köra på HVO. Vi gjorde en ordentlig bakgrundskoll på maskinerna innan vi faktiskt gick över till HVO.

  2. Verksamheten undersökte möjligheten att leasa en ny pump, men det var mer ekonomiskt fördelaktigt att renovera en redan befintlig tank. Då äger verksamheten pumpen själv och slipper leasingkostnad för pump. En leasingkostnad belastar driftkostnaden, medan en renovering belastar investeringsbudgeten.

  3. När tanken fanns på plats har flera verksamheter utöver Gata och park börjat använda den, till exempel det kommunala bostadsbolaget Österlenhem och kommunens fastighetsenhet. Mycket pekar på att fler av kommunens verksamheter kommer att ansluta sig till tanken framöver.

  4. Just nu finns det inte möjlighet för våra upphandlade entreprenörer att tanka HVO, frågan bör utredas i samband med upphandling av entreprenader.

  5. Det planeras även för att skolskjutsarna ska börja tanka HVO. Om de kommer att använda den befintliga tanken, eller om vi köper en ny tank som vi placerar ut i kommunen återstår att se.
"Anledningen till att vi har gått över till HVO är att vi vill implementera mer fossilbränslefria alternativ i verksamheten och till dieselmaskiner visade sig HVO vara det enda hundraprocentigt fossilfria alternativet."

Rasmus Simonsen, driftchef på Gata och Park Tomelilla kommun