Klimatsmarta tjänsteresor på cykel

Arbetsmetod i Höör: Hur får man fler att välja miljövänliga tjänsteresor med cykel? I Höör har man arbetat på bred front med att uppmärksamma cykeln som transportalternativ – uppdaterat bokningssystem, inventerat alla cyklar och tagit fram rutiner för service och skötsel. Allt för att det ska vara både enkelt och attraktivt att välja cykeln framför bilen.

Framgångsfaktorer

Använd ordinarie bokningssystem

Lägg in cyklarna i systemet för bokning av fordon. Det är en stor fördel att ha ett system där man tidigt i bokningsskedet av tjänsteresan leder in användaren mot det miljövänligaste alternativet i förhållande till resans längd. 

Det ger också möjlighet att visa på ett tydligt och pedagogiskt sätt vad olika resealternativ har för klimatpåverkan och lyfta de positiva aspekterna både för hälsan och miljön.

Lyft cyklarnas status

Förutom att cyklarna kommer in i bokningssystemet som resealternativ är det viktigt att kunna erbjuda snabb service och reparation vid behov. En bil skulle aldrig tillåtas stå med punkterade däck, visa att cyklarna i er cykelpool värdesätts på samma sätt.

Gör det enkelt och säkert att cykla

Motstånd mot cykling grundar sig ofta i en rädsla för dåligt väder eller att man ska komma fram varm och i oordning. Vi har därför utrustat ett särskilt cykelställ med Hövdinghjälmar och regnkläder så att ingen ska behöva dra sig för att cykla på grund av väder och vind.

Arbetet steg för steg:

  1. Alla kommunens cyklar inventerades, märktes och fördes in i ett register där även cyklarnas placering anges samt vem som är ansvarig för respektive cykel.

  2. Ett flertal rutiner för reparation, skötsel och utrustning har tagits fram. Serviceåtgärderna erbjuds internt inom kommunen.

  3. Cykelställ utrustades med regnskydd, cykelpump och cykelhjälm.

  4. Alla cyklar, både el och vanliga, lades in i fordonshanteringsprogrammet.

  5. Cyklarna lades in i bokningssystemet. Vid resor upp till fem kilometer föreslås cykel eller kollektivtrafik som första alternativ.

"Att ändra resvanor kan kännas både svårt och skrämmande. Vi har arbetat mycket för att det ska vara enkelt, smidigt och tryggt att välja cykel."

Ingela Nilsson, transportstrateg i Höörs kommun