Testcykling för nya resvanor

Arbetsmetod i Helsingborg: Hur får man fler att ställa bilen och testa nya hälsosamma resvanor? I Helsingborg har man i flera omgångar lockat bilpendlare att testa på att cykelpendla. Majoriteten av de som deltar fortsätter cykla efter provperioden, dessutom ändrar många också sina vanor när de reser i tjänsten.

Arbetet steg för steg:

  1. Välj ut bilpendlare, under pandemin deltog även busspendlare som inte ville trängas i kollektivtrafiken.

  2. Teckna en avsiktsförklaring där deltagarna förbinder sig att huvudsakligen välja cykeln dagar som de pendlar.

  3. Ge testtramparna cykelutrustning – reflexväst, belysning, ryggsäck, hjälm och lås – så att de kan prova tryggt och säkert.

  4. Nya vanor tar tid att befästa, testperioderna i Helsingborg har varit sex veckor.

  5. Följ upp. I utvärderingarna kommer det ofta fram värdefulla synpunkter om cykelinfrastrukturen.
”Det finns en ganska stor grupp som går och funderar på att ställa bilen och börja cykla istället, testcykling fungerar som en perfekt liten vänlig knuff för de personerna.”​

Emma Kangas, projektledare, Helsingborgs stad

RELATERADE VERKTYG

Här finns verktyg som kommunen använde i sitt arbete.