Om metodstödet

Det här metodstödet för att göra din verksamhet fossibränslefri har tagits fram inom projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, som pågår 2019–2022, delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och leds av Länsstyrelsen Skåne samt Energikontoret Skåne. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från […]