Att bli fossilbränslefri – resultatet av sju års klimatarbete i sju skånska kommuner 2022