Utställning av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon

Yrkespersoner och inköpare från såväl privat som offentlig sektor bjöds in till ett kallgarage i södra Lund för att ta del av de fossilfria alternativ som branscherna hade att erbjuda.

Utsikt över utställningen av arbetsmaskiner och tunga fordon under kallgaragets tak.

Utbudet av arbetsmaskiner och tunga fordon som körs på annat än fossila drivmedel breddas i snabb takt. Den 5 oktober 2021 arrangerades därför en utställning som gav tillfälle för leverantörer att visa upp sina fossilfria alternativ. Utställningen besöktes av ett 80-tal personer verksamma inom bland annat inköp, bygg, VA och skötsel från såväl privat som offentlig sektor. Här fick de möjlighet att ställa frågor om produkterna och föra en dialog med leverantörer utifrån sina verksamheters behov.

Bakom initiativet stod Lunds kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad tillsammans med projekten Fossilbränslefria kommuner 2.0 och Cleancon. Från Fossilbränslefria kommuners sida var man nöjd med dagen.

”Omställning tar naturligtvis tid, men på sikt kan utställningen bidra till Fossilbränslefria kommuners delmål 2 om fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner.”

Anna Bengtsson, projektledare i Fossilbränslefria kommuner 2.0

Delmål 2 innebär bland annat att deltagande kommuner ska ligga i framkant med att efterfråga, utvärdera och använda fossilbränslefria arbetsmaskiner i sin verksamhet. Dessutom ska minst 80% av det drivmedel som används i den kommunala verksamheten vara fossilbränslefritt.

Framgångsfaktorer

  1. Ett brett utbud. Sträva efter att ställa ut flera olika maskin- och fordonstyper med olika alternativ på drivmedel.

  2. Gott om plats. Se till att utställningsytorna är tillräckligt stora för de arbetsmaskiner och fordon som ska visas upp.

  3. Besökare bakom ratten. Det är ett plus om besökarna kan ges möjlighet att testköra utställarnas maskiner och fordon.

Verktyg

Här finns verktyg för att genomföra arbetsmetoden.