Utställning av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon – tips och erfarenheter