Klimatneutral byggnation och återbruk

Arbetsmetod i Lund: Med siktet inställt på att uppnå klimatneutralitet inom byggsektorn till 2030 har Lunds kommun de senaste åren arbetat på bred front för att undersöka möjligheter, förutsättningar och hinder inom cirkulärt och klimatneutralt byggande. Genom ökad kunskap, stärkt engagemang, anpassade styrdokument och nya digitala verktyg är kommunens byggande förvaltning idag bättre rustad att […]

Lista över enkla åtgärder för minskad klimatpåverkan vid byggnation

För att öka kunskaperna om klimatneutral byggnation och återbruk gav Lunds kommun en praktikant i uppgift att sammanställa en lista över enkla åtgärder för minskad klimatpåverkan vid byggnation. Sammanställningen spreds därefter till byggprojektledare, arkitekter och landskapsarkitekter.

Affisch för studiebesök med tema hållbart byggande

För att öka kunskaperna om klimatneutral byggnation och återbruk arrangerade Lunds kommun ett studiebesök med fokus på hållbart byggande i Malmö. Deltagarna fick besöka Skanskas kontorsbyggnad Epic, Varvsstaden och Sege Park som alla utgör olika exempel på hur man kan arbeta med bevarande, återbruk och cirkulär ekonomi.

Inbjudan till seminarium om cirkulärt byggande och rivande

För att öka kunskaperna om klimatneutral byggnation och återbruk genomförde Lunds kommun i september 2020 ett seminarium på temat cirkulärt byggande och rivande. Seminariet var öppet för såväl kommunanställda som externa aktörer med föredragshållare från både byggbranschen och offentlig sektor.

Kartläggning av arbetsmaskiner och transporter inom anläggningsentreprenader i Helsingborgs stad

När projektenheten i Helsingborgs stad behövde anpassade kravmallar med skarpare hållbarhetskrav för anläggningsentreprenader ringade man in det mindre anläggningsprojektet, VA-projektet och det större stadsförnyelseprojektet som tre typiska uppdrag. I ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och inköpsenheten gjordes därefter en bred kartläggning av entreprenörernas förutsättningar.

Marknadsundersökning som underlag för hållbarhetskrav i upphandling

Arbetsmetod i Helsingborg: Kommunen har arbetat kontinuerligt med marknadsundersökningar som ett sätt att formulera allt skarpare krav på hållbarhet vid upphandling. I det här exemplet tittar vi närmare på hur projektenheten i Helsingborgs stad har använt sig av en intervju-baserad marknadsundersökning för att ställa krav på fossilfria transporter och arbetsmaskiner vid entreprenad. Projektenheten i Helsingborgs […]

Trafikverkets klimatkrav på entreprenader

Trafikverket har under längre tid ställt klimatkrav på sina entreprenadarbeten. Dessa omarbetas kontinuerligt och det som står nedan gällde december 2022. Vilken målsättning finns vid kravställning Trafikverket har som mål att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen ska vara noll år 2040. Som delmål ska klimatpåverkan från trafikinfrastrukturen minska med […]

Uppföljning av inköpsmängder av engångsartiklar i Helsingborgs storkök

Helsingborgs stad har arbetat för att minska användningen av plast i sina vård- och skolkök. Inköpsenheten har gjort en uppföljning av inköpsmängder av olika engångsartiklar. Nedan visas inköpsmängder i jämförelse mellan två år då köken har arbetat aktivt för att minska sin användning av plast och engångsartiklar. Den visar också inköpsmängder per kök för de […]

Utställning av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon

Utsikt över utställningen av arbetsmaskiner och tunga fordon under kallgaragets tak.

Yrkespersoner och inköpare från såväl privat som offentlig sektor bjöds in till ett kallgarage i södra Lund för att ta del av de fossilfria alternativ som branscherna hade att erbjuda. Utbudet av arbetsmaskiner och tunga fordon som körs på annat än fossila drivmedel breddas i snabb takt. Den 5 oktober 2021 arrangerades därför en utställning […]

Miljökrav på inbäddade transporter

Arbetsmetod i Lund: Serviceförvaltningen i Lunds kommun har tänjt på gränserna för hur skarpa miljökrav man kan ställa på fordon och drivmedel i upphandlingar där transporter är inbäddade i köpet av en vara eller utförandet av en tjänst. Arbetet steg för steg Leta goda exempel. Genom samarbetet i Fossilbränslefria kommuner 2.0 kunde projektledarna ta del […]