Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022

En excel-mall för kartläggning av fossila bränslen och klimatutsläpp. Använd för kommunutmaningen – 2022 och slutredovisning av projekt. Innehåller inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon. Innehåller schabloner på klimatutsläpp och fossilt innehåll. Det finns ett tillhörande PM som förklarar källorna till schabloner och arbetsmetod. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Webbinarier – Så har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria

Webbinarier – Så har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria Här finns inspelningar och material från tre webbinarier med erfarenheter om arbetet att ställa om till fossilfria tjänsteresor, klimatsmart konsumtion och en fossilfri fordonsflotta. I sammanlagt sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och därmed minskat sina växthusgasutsläpp med 73 […]