Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022

En excel-mall för kartläggning av fossila bränslen och klimatutsläpp. Använd för kommunutmaningen – 2022 och slutredovisning av projekt. Innehåller inventering av el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och fordon. Innehåller schabloner på klimatutsläpp och fossilt innehåll. Det finns ett tillhörande PM som förklarar källorna till schabloner och arbetsmetod. https://www.fossilbranslefriakommuner.se/att-bli-fossilbranslefri-resultatet-av-sju-ars-klimatarbete-i-sju-skanska-kommuner/

Välkommen på frukostwebbinarier i höst!

Hur har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria? I sammanlagt sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och därmed minskat sina växthusgasutsläpp med 73 procent och nått 98 procent fossilfrihet. Under tre frukostwebbinarier i höst delar Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla med sig av sina bästa metoder […]