Mall för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – Kommunutmaningen 2022