Erfarenheter av återbruk och materialåtervinning av byggmaterial från Svaneskolan i Lund