Jämförelse av sju skånska kommuners fossilbränsleanvändning år 2018