Uppvärmning av fastigheter: från fossil olja till HVO och värmepumpar – exempel från Kristianstads kommun