Förändrat resande under Coronapandemin – en kunskapssammanställning och underlag för workshop