Fördjupande statistik PM för inventering av fossila bränslen och klimatutsläpp – 2022