Förvaltningarnas resor till Stockholm – Malmö stad