Inventering av fossila bränslen – Full fart mot en fossilbränslefri framtid 2017