Föreläsning och första workshoppen om plastminimering i Helsingborgs vård- och skolkök