Utvärdering av Kristianstads förra klimatväxlingsmodell