Verktyg

Här finns verktyg som kan användas i arbetet med omställningen till att bli en fossilbränslefri organisation. Här hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner.

Allt material har kommunerna som deltagit i projektet under åren tagit fram i sitt arbete med att göra sin organisation fossilbränselfri.

Forum för hållbar energi

Lunds kommuns förvaltningar arbetar tillsammans med parkeringsbolag, fastighetsbolag och det lokala energibolaget i samarbetsformen ”Forum för hållbar energi”. Dessutom har fjärrvärmen gjort en spännande miljöresa.

Till verktyget »