Kategori: Pendling & tjänsteresor

Du har valt att filtrera på en kategori. Här visas resultaten för ditt val.

Klimatväxling

Arbetsmetod i Kristianstad: Redan 2017 införde Kristianstad klimatväxling för att skynda på omställningen mot en fossilbränslefri kommun gällande fordon och tjänsteresor. Efter en utvärdering och intern förankringsprocess har klimatväxlingsmodellen justerats. Nu med högre

Till arbetsmetoden »