Marknadsundersökning som underlag för hållbarhetskrav i upphandling

Arbetsmetod i Helsingborg: Kommunen har arbetat kontinuerligt med marknadsundersökningar som ett sätt att formulera allt skarpare krav på hållbarhet vid upphandling. I det här exemplet tittar vi närmare på hur projektenheten i Helsingborgs stad har använt sig av en intervju-baserad marknadsundersökning för att ställa krav på fossilfria transporter och arbetsmaskiner vid entreprenad. Projektenheten i Helsingborgs […]

Utställning av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon

Yrkespersoner och inköpare från såväl privat som offentlig sektor bjöds in till ett kallgarage i södra Lund för att ta del av de fossilfria alternativ som branscherna hade att erbjuda. Utbudet av arbetsmaskiner och tunga fordon som körs på annat än fossila drivmedel breddas i snabb takt. Den 5 oktober 2021 arrangerades därför en utställning […]

Miljökrav på inbäddade transporter

Arbetsmetod i Lund: Serviceförvaltningen i Lunds kommun har tänjt på gränserna för hur skarpa miljökrav man kan ställa på fordon och drivmedel i upphandlingar där transporter är inbäddade i köpet av en vara eller utförandet av en tjänst. Arbetet steg för steg Leta goda exempel. Genom samarbetet i Fossilbränslefria kommuner 2.0 kunde projektledarna ta del […]

Klimatväxling

Arbetsmetod i Kristianstad: Redan 2017 införde Kristianstad klimatväxling för att skynda på omställningen mot en fossilbränslefri kommun gällande fordon och tjänsteresor. Efter en utvärdering och intern förankringsprocess har klimatväxlingsmodellen justerats. Nu med högre avgifter och enklare administration. Utvärdera och justera En första period med klimatväxling genomfördes i Kristianstad kommun 2017–2020. Därefter gjordes en utvärdering och […]

Hur kan man påverka skolelevers flygresor?

Arbetsmetod i Lund: Internationella utbyten kan vara en riktig knäckfråga för fossilbränslefria tjänsteresor i en kommun. I Lund genomför gymnasieskolorna flygresor till andra länder som en del av utbildningen och växthusgasutsläppen är höga. Hur förändrar man det utan att förlora de viktiga värden resorna innebär eller att kvaliteten i undervisningen minskar? Arbetet steg för steg: […]

Förbättra förutsättningarna att genomföra webbmöten

Arbetsmetod i Höör: Digitala möten är självklart idag. Men redan 2019 utrustade Höör det största mötesrummet i kommunhuset med webbmötesutrustning efter ett noggrant förarbete. När pandemin slog till var det enkelt att gå vidare och utrusta resten av mötesrummen. Framgångsfaktorer Låt inte en ensam person vara ansvarig för att det fungerar. Slut avtal om service […]

Belöningssystem för minskat matsvinn

Arbetsmetod i Eslöv och Höör: Av all mat som produceras hamnar en tredjedel i soporna. Eslöv och Höör har arbetat i flera år för att minska matsvinnet inom förskolan och skolan. De senaste åren har tallrikssvinnet stått i fokus och ett konsekvens- och belöningssystem har tagits fram. Viktiga steg i processen Konsekvens- och belöningssystemet testades […]

Från fuldiesel till HVO

Arbetsmetod i Tomelilla: Det krävs stora investeringar om man ska byta ut en hel maskinpark till fossilfria alternativ, dessutom förändras marknaden snabbt. Tomelilla valde istället en annan väg för att i en övergångsperiod kunna välja mer fossilfritt. Numera tankas de tunga dieselmaskinerna med drivmedlet HVO från en egen tank. Arbetet steg för steg: Först kontrollerade […]

Vägen till ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan 2030

Arbetsmetod i Malmö: Hur arbetar man vidare när de egna direkta utsläppen är så gott som borta? Idag är 98 procent av Malmös utsläpp indirekta och orsakas av inköp av varor och tjänster. Bygg- och anläggning, livsmedel och it är de största utsläppsområdena. Nu siktar Malmö på nettonollutsläpp för hela kommunens organisation senast 2030 och […]

Resepolicy för minskade utsläpp

Arbetsmetod i Malmö: Hur får man 27 000 medarbetare i 13 olika förvaltningar att resa i tjänsten på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt? Malmö angrep frågan brett när de tog fram en ny resepolicy. Förankring och kommunikation har genomsyrat arbetet. Numera ersätts inga resor kortare än fem kilometer i privat bil och för resor […]